ورود به پنل

توافقنامه کاربر


لطفا قبل از استفاده از روبوسولو این متن را بخوانید.

 

روبوسولو تنها یک ربات جهت انجام اتوماسیون عملکردها در اینستاگرام است و از اینستاگرام مجزا می باشد.

ما در حفاظت از اطلاعات شما مصمم هستیم و اطلاعات کاربری شما و رمز کاربری تان نزد ما محفوظ می باشد. با این حال تقاضا داریم مسائل امنیتی را رعایت کنید و در صورتی که رمز خود را در اختیار کسی می گذارید حتما بعد از پایان مسئولیت وی رمز عبور خود را تغییر دهید.

برای استفاده از روبوسولو می بایست حالت Two Factor Authentication را غیرفعال کنید ولی بعد از ورود به اینستاگرام تان در روبوسولو می توانید این قالبیت را فعال کنید.

پیشنهاد ما این ست همیشه از سرویس داخلی Two Factor Authentication در اینستاگرام استفاده کنید. تا در صورت به سرقت رفتن رمزعبورتان بتوانید به راحتی بازیابی را انجام دهید.